Main Content

Den 26:e maj är det EU val. Din röst är viktig. Gå och rösta.


Vad är EU?

Vad är EU?
EU är en union av 28 europeiska länder (27 när Storbritannien har lämnat i brexit). I Europeiska rådet, som består av ländernas stats- eller regeringschefer (från Sverige Stefan Löfven) försöker medlemsländerna komma överens om utvecklingen i de stora gemensamma frågorna.

Frågorna bollas vidare till EU-kommissionen, som har ensamrätt på att lägga fram lagförslag. I kommissionen har varje land en kommissionär med en särskild portfölj. Sveriges Cecilia Malmström är handelskommissionär.

I det så kallade ministerrådet träffas ministrar från EU-länderna och bestämmer om sådant som tillhör deras områden. Utrikesministrarna, jordbruksministrarna och finansministrarna samlas oftast.

Detta betyder att det egentligen är riksdagsvalet som är det viktigaste EU-valet i Sverige. De som bildar regering har ju med sin statsminister i Europeiska rådet och sina ministrar i ministerrådet.

Så vad gäller då valet söndagen den 26 mars?
Det handlar om valet till Europaparlamentet, som är EU:s andra lagstiftande institution, bredvid ministerrådet. Medan ministerrådet representerar ländernas regeringar, utses Europaparlamentet av det europeiska folket. Det betyder att partier som inte är representerade i ländernas regeringar ändå kan få inflytande över Europapolitiken.

I dagens Europaparlament sitter 751 ledamöter från de 28 medlemsländerna. Sverige har 20 platser. Eftersom Storbritannien lämnar EU (brexit) gäller årets val 705 ledamöter, 21 från Sverige.

EU-parlamentet är en öppen och debattglad institution, där exempelvis alla utskottsmöten är offentliga. De färgstarka Europaparlamentarikerna uttalar sig ofta vitt och brett om sina hjärtefrågor, vilket inte alltid betyder att de har makt att besluta om dem i parlamentet.

Europaparlamentet har rätt att lagstifta om konkreta regler och lagar inom områden som miljö, jordbruk, rättsliga frågor, migration, konsumentpolitik och energi. Parlamentet antar också ofta viljeyttranden i olika frågor, som mer är att betrakta som debattinlägg. För det är som sagt bara EU-kommissionen som kan föreslå nya lagar.

Vad kan man rösta på i valet?
Alla riksdagspartierna ställer upp i valet till Europaparlamentet, liksom Feministisk initiativ, som för närvarande har en plats i parlamentet.


Om Oss & Vårt Uppdrag

Demokrati och Delaktighet är ett projekt startat av Inva-Sam (Invandrarföreningarnas Samorganisation) i Helsingborg med hjälp av medel från Helsingborgs Stad och Visionsfonden. Vi har en arbetsledare (Saul Sagnia) och två projektledare (Bjornen och Akram).

Mål, syfte, tanke och idé
Vårt mål och syfte är att nå till Helsingborgs invånare. Att prata och diskutera via olika forum. Att möta dem som inte, oavsett anledning, tänker rösta (varken i EU valet eller 2022). Att bygga broar och att och på så vis uppmuntra och öka intresset för demokrati och den förbättring vi kan uppnå genom att ha en gemensam värdegrund och inställning till samhället. Det är otroligt viktigt att alla som är röstberättigade går och röstar.Det handlar också om att skapa en positiv attityd bland/ hos dom vi träffar, om att utveckla en kompetens, nyfikenhet & strategier för dialog & samverkan emellan oss och dom vi möter och om att stärka vuxna & ungdomars insikt om varför det är så viktigt att vi alla (de som är röstberättigade) faktiskt går och röstar.

Tematräffar och språkcafé
Vi kommer att arrangera diverse olika möten och träffar med ett 40-tal olika organisationer och så med fokus på de som ligger under vårt egna paraply — men vi kommer också att nå ut via andra plattformar såsom Instagram och Facebook. Utöver detta så kommer vi att delta i ett stort evenemang på Tryckeriet i Helsingborg den 15:e maj (vid Helsingborgs Dagblad med start klockan 17.00) där även politiker från samtliga partier kommer att vara på plats. Detta är ett otroligt viktigt projekt och vi är stolta över att kunna nå ut till så många under så kort tid.


Varför ska jag rösta?

EU har på sätt och vis blivit till vårt politiska system.
Det är inom EU vi bestämmer om saker såsom:

* hur mycket koldioxid vi får släppa ut
* vilka kemikalier som inte är tillåtna i leksaker
* vem som får resa hit från andra delar av världen
* hur stor andel av våra gemensamma resurser som ska omfördelas till fattigare regioner inom och utanför unionen
* vilka varor vi inte får sälja till vissa diktaturer

Varför är EU viktigt för Sverige? Här är två exempel:
Ekonomin:
* EU:s inre marknad är världens största ekonomi
* Sverige litet exportberoende land
* 20 % av vår BNP kommer från export till EU-länder

Brexit
* 100 000 svenskar i England
(vad händer med dem då? dom är där tack vare EU-regler)
* 66 000 jobb i Sverige

Och massor av andra saker. Det är alltså oerhört viktigt att rösta.


Vad du kan göra

Det finns mycket vi alla kan göra, oavsett vilken roll i samhället vi har.

Du kan till exempel:
Skapa ett medborgarinitiativ
Namninsamling för något du brinner för
Kontakta din(a) lokala politiker
Prata med oss (ring oss)
Skapa en förening och sök bidrag
RÖSTA i EU-valet den 26:e maj
RÖSTA i valet 2022Kontakta Oss

Ditt meddelande kommer att skickas direkt till vår e-post och vi kommer att svara inom 12 timmar (oftast innan). Du kan även ringa oss på 0736 - 147 002.